Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr BUW/22 6 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Obrona narodowa
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz wałecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Cedzidlo Uslugi Ogólnobudowlane, P.V. Prefabet Kluczbork S.A., Gorzkiewicz Profesjonalny Montaż Samochodowych Instalacji Gazowych, PUH DK, P.U.H. „MIK-ELE” S.C. , „TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE” , ACTIVIS POLSKA , E-DAY Sp. z.o.o. , HOBBY.NET , Krakpol Aleksander Dembowski, REM-KON , Translocus Sp. z o. o., AUTO-EURO , PACK SYSTEM , Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe SARTPOL Grzegorz Soszyński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić