Podstawy teoretyczne dla słuchaczy treningów – gry


Gry biznesowe w naszym programie dla inżynierów będą skonstruowane na następującym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy klientów naszych treningów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu materiałów w uzupełnieniu do treningu Symulacje .
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż następujaca baza zawiera pozyje wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Kursantów symulacji.

 • Budowanie Postaw Proaktywnych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Elwik
 • Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn.
 • Prawo przewozu lądowego
 • Podstawowa konstrukcja maszyn cz2
 • Gry produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Tworzywa sztuczne w elektronice
 • Ciepłownictwo cz I
 • Teoria silników cieplnych
 • Człowiek Nauka Technika
 • Przetwarzanie zbiorów danych
 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna
 • Elektrotechnika z elektroniką
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Oprogramowanie podstawowe komputerowych systemów sterowania
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezp.
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t 1
 • Wprowadzenie do teorii pomiarów
 • Mały Leksykon mechanika t.1 i 2 /protokół zamiany nr 44/ = 3874
 • Elementy elektroniki półprzewodnikowej
 • Energetyka dziś i jutro
 • Jak propagować zasady BHP
 • Spawalnictwo
 • Dania prosto z patelni : 67 przepisów
 • Prawo reformy gospodarczej II etap.Zbiór przepisów Suplement
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego
 • Programowanie w języku Pascal
 • Turbo ASSEMBLER wersja 2.0
 • Metody algebry liniowej w inżynierii procesowej
 • Problemy biocybernetyki
 • AMI PRO 2.0 PL opis i przykłady
 • Windows 3.1 okno na świat
 • Logika praktyczna 261 str. 24 cm
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Drukarki laserowe bez tajemnic 273s,23cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Ekonomia t 3 Zbiór zadań 471 str., 24 cm
 • Symulacje integracyjne – podstawy teoretyczne
 • Konstrukcje cięgnowe wyd 1 199s 24cm
 • Układy logiczne Wyd.IV 287 str., 24 cm
 • Układy wtryskowe benzyny – sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Zbiór testów gramatycznych z języka ang ielskiego 258 str., 20 cm
 • Excel 5.0 także w wersji polskiej
 • Elektronika bez wielkich problemów – optoelektronika 104 str,24 cm
 • Regulacja adaptacyjna 316 str.24 cm
 • Rachunkowość i analiza finansowa w kierowaniu firmą 104 str, 21 cm
 • Visua Basic dla aplikacji w Excelu 385 str, 24 cm
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.IV 506 str, 24 cm
 • Programujemy w Java t.2 438 str, 20 cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 477 str, 24 cm
 • 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski 832 str, 20 cm
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych 250 str, 24 cm
 • Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych 290 str, 21 cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych 317 str, 24 cm
 • Słownik etymologiczny języka polskiego 806 str, 21 cm
 • Słownik frazeologiczny polsko-angielski 615 str, 17 cm
 • Filozofia – leksykon 363 str, 20 cm
 • Finanse przedsiębiorstw 787str31cm
 • ABC komputera 2001 364 str, 24 cm
 • Algorytmy + struktury danych=programy. Klasyka informatyki 384s 24cm
 • Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku 230 str, 20 cm
 • Współczesna metrologia – zagadnienia wybrane 574 str, 24 cm
 • Możesz również polubić