Pomoc pieniężna na treningi dla firm


Uczestnicy ze współpracujących z nami stale koncernów wnioskowali o subwencje i współpracując z naszymi konsultantami przekazali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Program Pomocowy” na Szkolenia Ze Sprzedaży wsparcie uzskały opisane poniżej projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Prawników w firmie Astrastal
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • „Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców gminy Brańszczyk”
 • „wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem”.
 • innowacyjny system zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • innowacyjny węzeł kratowy firmy INKOMET. PKWiU 45.21.7
 • opracowanie technologii utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • sporządzenie i implementacja procedury do półnarzędziowej syntezy mowy IVONA Poliglota
 • opracowanie i uruchomienie do oferty komercyjnej projektu IT Manager (PKWiU 72.21.11)
 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.
 • opracowanie oraz wdrożenie modernizacyjnego produktu – modelu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi projektami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • platforma elektroniczna technologicznej wymiany informacji pomiedzy partnerami handlowymi
 • przygotowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • zintensyfikowanie importu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych przez IZOSTAL
 • wdrożenie CBR zdigitalizowanych programów Oświetlenia Awaryjnego
 • implementacja modernizacyjnego systemu odczytywania i identyfikacji kodów interaktywnych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie nowoczesnych metodyki w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • wdrożenie modelu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych przyszlościowej konstrukcji.
 • zbudowanie modernizacyjnej, zdalnej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • wypracowanie cyfrowego programu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • wypracowanie mobilnego portalu e-doradztwa zawodowego.
 • stworzenie mobilnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kadr

 • Możesz również polubić